IE6、IE7、Firefox无提示关闭窗口的代码
IE6、IE7、Firefox无提示关闭窗口的代码
第1种方法:

IE6:
<script>
window.opener=null;
window.close();
</script>

IE7:
<script>
window.open('','_self');
window.close();
</script>

IE6、IE7、FF通用代码:

<script>
window.opener=null;
window.open('','_self');
window.close();
</script>

weiking   2008-05-27 16:35:19 评论:1   阅读:2953   引用:0
谢谢! @2009-05-16 16:55:13  韦仁竹
谢谢,学习了,太好了,

发表评论>>

署名发表(评论可管理,不必输入下面的姓名)

姓名:

主题:

内容: 最少15个,最长1000个字符

验证码: (如不清楚,请刷新)

用,就用的漂亮点。文章嘛,借花献佛喽。